Expats

Expats

Een expat is een werknemer die vaak tijdelijk in Nederland woont en werkt. Door de korte duur van een opdracht is het als werkgever vaak niet praktisch om een inburgeringscursus aan te vragen. Wachttijden kunnen lang zijn, het leertempo laag en voordat het traject erop zit kan de werknemer alweer verhuist zijn naar een ander land voor de volgende opdracht. Een op maat gemaakt leertraject is dan passender. Bij Bijles Nederlands denken we graag met elke individuele situatie mee wat er nodig is.

Mondelinge taal

Overleggen is bij elk beroep belangrijk. Tijdens onze bijlessen besteden we dan ook veel aandacht aan het spreken en luisteren naar de gesproken taal. Door dit af te stemmen op de werkzaamheden van een expat kan in korte tijd het Nederlandse jargon van een vak worden aangeleerd. Ook kunnen we ondersteunen bij het oefenen en voorbereiden van presentaties. De gesproken taal blijkt voor expats bovendien het meest belangrijke in tijdens de alledaagse situaties, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of de supermarkt.

Geschreven taal

Bepaalde beroepen bevatten meer geschreven taal dan anderen. Wanneer rapportages, verslagen en documenten een groot gedeelte van de werkzaamheden omvatten, spelen wij hierop in door dit in onze op maat gemaakte bijlessen op te nemen. Doordat de juiste toon en woordgebruik belangrijk is voor de manier waarop een e-mail of verslag wordt gelezen, besteden we hier ook aandacht aan het verschil tussen formeel en informeel Nederlands.

Cultuur

Nederlands is een complexe taal, met daarin veel uitzonderingen en kleine nuances. Daarom betrekken we in onze bijlessen graag een stukje Nederlandse cultuur. Daarnaast bespreken we veelvoorkomende valkuilen zodat cursisten snel vertrouwd raken met de Nederlandse taal.