Basisschool

Hoe ziet het vak Nederlands eruit op de basisschool?

Op de basisschool zijn de woordenschat en het (begrijpend) lezen twee van de belangrijkste dingen bij het vak Nederlands. Het is voor iedere leerling van belang dat ze deze twee zaken goed beheersen voordat ze de basisschool verlaten. Interessant is dat een grote woordenschat het begrijpend lezen makkelijker maakt, je herkent dan sneller woorden en hun betekenis.

Wat voor voordelen heeft goed Nederlands spreken en schrijven?

Het goed en vlot begrijpen van gesproken taal wordt op de basisschool aangeleerd. Het heeft grote invloed voor de rest van je leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de middelbare school of zelfs tijdens het studeren! Veel lessen en colleges worden mondeling gegeven waarbij de leerling of student aantekeningen maakt. Het helpt dan wanneer je taalverwerking snel loopt en gemakkelijk de rode draad kunt ontdekken.
Maar ook buiten de leeromgeving in de ‘echte’ wereld is het handig om de Nederlandse taal goed te beheersen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek waarbij de gekozen woorden voor een groot deel bepalen hoe geschikt je voor deze functie wordt ingeschat!

Hoe kan op de basisschool worden ondersteund met Nederlands bijles?

Om een leerling te helpen op de basisschool wordt de Nederlandse bijles zo ingericht dat het aansluit bij de behoeften van een leerling. Wanneer een leerling bijvoorbeeld een lage woordenschat heeft, kan er in worden gezet om deze te vergroten. Wanneer de woordenschat niet zozeer het probleem is maar het begrijpend lezen een probleem vormt, kan hier op in worden gezet. Het belangrijkste onderdeel van elke bijles is oefenen. Meer oefening met de Nederlandse taal zorgt voor een betere beheersing.

Hoe bereid je een kind voor op de middelbare school?

Op de basisschool wordt het begrijpend lezen aangeleerd. Hierbij is het doel om snel de rode draad uit een tekst te halen. Waar haal je je informatie vandaan? Deze vaardigheid is van groot belang bij vakken op de middelbare school waarbij groten hoeveelheden tekst worden gelezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geschiedenis, Biologie en Aardrijkskunde. Bij onze bijlessen Nederlands wordt een strategie aangeleerd om teksten te lezen en samen te vatten.