Scholen

Bijles Nederlands verzorgt bijlessen op maat voor alle leerlingen van: 

Individuele lessen

Door te werken met individuele leerlingen kan er persoonlijke aandacht worden gegeven aan de leerling. Hierdoor kan ook het leertempo volledig worden aangepast aan de leerling. Dit is ook geschikt voor leerlingen met autisme, ADHD of een taalachterstand.

Groepslessen

Sommige leerlingen leren beter in een kleine groep. Hierbij wordt afgewisseld tussen individuele opdrachten en coöperatief leren. Door middel van coöperatief leren kunnen leerlingen van elkaar leren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van groepsopdrachten die afstemt zijn op het niveau van de groep.

Passend aanbod

Toch een vraag over het aanbod?

Neem contact op