Speciaal onderwijs

Verschillende onderwijsbehoeften

Goed Nederlands beheersen betekent dat je jezelf goed kunt uiten en de wereld om je heen kunt begrijpen. Voor de hand ligt het spreken, maar ook het schrijven en lezen hoort daarbij. Voor leerlingen van alle soorten onderwijs, dus ook speciaal en passend onderwijs, is dit dan ook één van de hoogste prioriteiten.

Passend onderwijs

Door het passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Leerlingen met leerproblemen kunnen daardoor extra hulp krijgen bij de taalontwikkeling. Wij bieden passende begeleiding van leerlingen uit het passend onderwijs.

Speciaal onderwijs

Ook leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen extra taalondersteuning nodig hebben. Door de taalontwikkeling te ondersteunen verbetert de communicatie met leerlingen. Hierdoor zien we dat instructies beter worden begrepen. Ook kunnen leerlingen zich beter kunnen uiten waardoor het welzijn van deze leerlingen verbetert. Wij bieden ondersteuning aan:

  • Cluster 1 leerlingen met een visuele beperking
  • Cluster 2 leerlingen die slechthorend of doof zijn
  • Cluster 3 leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Cluster 4 leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblematiek


Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor leerlingen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands, is Nederlandse taal leren de hoogste prioriteit. Alle andere vakken die op school worden aangeboden maken immers gebruik van gesproken of geschreven Nederlandse taal. De focus ligt binnen het NT2 op het aanleren van woordenschat en het oefenen met mondelinge taal.