Nederlands als tweede taal (NT2)

Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor mensen met een andere moedertaal dan Nederland kan het nodig zijn dat ze aan hun taalniveau werken. Het kan hier om kinderen gaan die de Nederlandse taal eigen willen maken of volwassenen die aan hun Nederlandse taalniveau willen werken.

Leerlingen

Leerlingen in het basis – en middelbaar onderwijs met een andere moedertaal dan Nederlands wordt sterk aangeraden om extra aandacht te besteden aan het leren van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van de Nederlandse taal zorgt voor betere prestaties in alle vakken. De belangrijkste twee elementen in een Nederlands bijles voor deze doelgroep zijn de mondelinge taal en het vergroten van de woordenschat.

Volwassenen

Volwassenen met een andere achtergrond kunnen uiteenlopende redenen hebben om een taalcursus te nemen. Een reden kan hierbij zijn jezelf makkelijker kunnen in het Nederlands in alledaagse situaties. Vanaf 17 jaar kan het in sommige situaties bovendien nodig zijn om een Staatsexamen NT2 te doen, bijvoorbeeld:

  • om een opleiding volgen aan het mbo, hbo of de universiteit. De opleiding kan dan naar dit diploma vragen om er zeker van te zijn dat het taalniveau goed genoeg is.
  • een baan wilt hebben op mbo-, hbo- of universitair niveau. De werkgever kan naar een dit diploma vragen.
  • op een hoog taalniveau willen inburgeren.
  • Nederlander willen worden door naturalisatie.

In onze bijlessen wordt op een gestructureerde manier de lesstof aangeboden ter voorbereiding op het staatsexamen. Hierbij werken wij met de vier categorieën die getoetst worden op het staatsexamen, namelijk:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Spreken
  • Schrijven