Ouders

Ouders

Uw zoon of dochter kan problemen hebben met Nederlands. Misschien heeft u van de school gehoord dat er problemen zijn. U wilt uw kind hierbij ondersteunen maar het kan als ouder lastig zijn uw kind hierbij te helpen.  

Primair onderwijs

Heeft u een zoon of dochter moeite met taal op de basisschool? De lessen kunnen te snel gaan of de opdrachten zijn te moeilijk. Dit kan enorm frustrerend voor uw kind zijn. Bijlessen Nederlands kunnen hierbij helpen. Wij bepalen het niveau van uw kind en bieden passende ondersteuning aan. Door op tijd aan de bel te trekken kan een oplopende achterstand worden voorkomen.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs is het vak Nederlands  verplicht voor alle scholieren. Uw zoon of dochter kan dit vak als lastig ervaren door uiteenlopende redenen. Wellicht heeft uw kind moeite met spelling of grammatica. Ook kan het zijn dat het schrijven of lezen moeilijk voor uw zoon of dochter is. Veel leerlingen vinden lezen niet meer leuk en het onderhouden van het leesdossier kan daarom een stressvolle vervelende taak worden waar leerlingen tegenop zien. Door onze bijles Nederlands maken we het vak weer begrijpelijk. We onderzoeken wat de precieze oorzaak is en bieden gerichte begeleiding aan.