Voortgezet Onderwijs

Nederlands op de middelbare school

Nederlands op de middelbare school is een uiteenlopend vak. Het heeft veel verschillende onderdelen, waarvan sommige pas in de bovenbouw worden gegeven. Op de middelbare school wordt het vak Nederlands in het examen getoetst aan de hand van de onderdelen leesvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, literatuur en discussiëren.

Wat voor voordelen heeft goed Nederlands lezen, spreken en schrijven

Het goed beheersen van Nederlands is enorm belangrijk voor het succesvol afronden van de middelbare school. Ook wordt dit belangrijk voor eventuele verdere studie aan de hoge school of universiteit. Hier zijn schrijf- en leesvaardigheid belangrijke vaardigheden om opdrachten en vakken succesvol af te ronden.
Ook in het dagelijks leven is goed Nederlands lezen, spreken en schrijven belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan e-mails schrijven of contact onderhouden met vrienden en familie. Ook op de werkvloer ontbreken e-mail en vaak contact via whatsapp niet meer. Het is daarom van groot belang goed te kunnen schrijven en lezen voor het hele volwassen leven.

Bijles op de middelbare school

Om de Nederlandse taalvaardigheid op de middelbare school te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van bijles. Hierbij wordt eerst onderzocht waar de leerling behoefte aan heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er voornamelijk spellingsproblemen zijn. In deze situatie wordt er voornamelijk ingezet op het intrainen van de spellingsregels. Ook kan het zijn dat de leerling op de middelbare school moeite heeft met begrijpend lezen. Hierbij wordt geleerd snel de rode draad uit teksten te halen. Er kan een systematische manier aan worden geleerd om teksten samen te vatten. Hier heeft een leerling belang bij bij alle vakken waarbij grote teksten gelezen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis en Economie.