Studenten

Middelbaar beroeps onderwijs (Mbo)

Op het Mbo wordt het vak Nederlandse taal gegeven. Het is een verplicht onderdeel van veel opleidingen en een vervelend struikelblok vormen als je hier moeite mee hebt. Je problemen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van spellen of misschien vind je het lastig om (snel) te lezen. Om je opleiding succesvol af te ronden, moet je ook het vak Nederlandse taal met een voldoende afsluiten. Bijlessen Nederlands kunnen hierbij helpen.

Ook kunnen we ondersteunen bij het maken van werkstukken of het schrijven van essays. Onze bijlessen kunnen worden ingepland op flexibele tijden, zodat jij er geen college of werkgroep voor hoeft te missen.

Buitenlandse studenten

Als student met een andere moedertaal kun je ervoor kiezen je opleiding in Nederland te volgen. Veel opleidingen vragen dan een bewijs dat je de Nederlandse taal goed beheerst om de opleiding te kunnen volgen, bijvoorbeeld een Staatsexamen NT2. Sommige opleidingen worden in het Engels aangeboden, dan kan het toch prettig zijn om een bijles Nederlands te nemen. Bijvoorbeeld voor de alledaagse situaties zoals in de supermarkt, tijdens het zoeken van werk of in het contact met medestudenten.